Wod-Kan

Branża Wod-Kan obejmuje projektowanie, wykonawstwo i nadzór robót:

  • kolektory sanitarne i deszczowe
  • sieci wodociągowe i ciepłownicze
  • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
  • stacje uzdatniania wody i ujęcia wody
  • przepompownie i oczyszczalnie ścieków
  • przewierty pod drogami i torowiskami
  • roboty melioracyjne i ziemne
  • wewnętrzne sieci wod-kan

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji. KONTAKT