Inspektor Nadzoru

Inspektor nadzoru inwestorskiego działa na budowie w imieniu inwestora, chroni jego interesy i dba o jakość wykonywanych robót budowlanych poprzez kontrolę nad przebiegiem budowy. Oczywistym warunkimem jest konieczność posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi. Podczas każdej większej inwestycji – niezależnie czy jest to kanalizacja, budynek mieszkalny czy instalacja – potrzebny jest inspektor nadzoru. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego eliminuje ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów związanych z błędami i zaniedbaniami wykonawcy robót budowlanych. Uczestnictwo inspektora nadzoru inwestorskiego w przygotowaniu zrealizowanego obiektu do odbioru i do użytkowania również daje inwestorowi gwarancję, że inwestycję zrealizowano zgodnie z prawem i oczekiwaniami inwestora. Jego udział w procesie budowlanym jest faktycznie zastępstwem inwestora wykonywanym przez fachowca.Przy okazji pomagają swoim doświadczeniem w załatwieniu formalności związanych z inwestycjami w tym zakresie w lokalnych spółkach czy urzędach. Podobnie, jak w przypadku innych uczestników procesu budowlanego wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, inwestor decyduje, kto będzie pełnił tę funkcję. Natomiast o obowiązku ustanowienia inspektora, inwestor jest informowany odpowiednim wpisem do decyzji o pozwoleniu na budowę.

Specjaliści z Promesy Budownictwo mogą działać w ramach jako także inwestorzy zastępczy lub project manager w zależności od wymagań i życzeń naszych klientów. U nas decyzja należy do klienta.

Inspektorzy Promesy Budownictwo nadzorowali duże inwestycje budowlane w branżach:

Budowlanej tj. z zakresu budownictwa mieszkaniowego, budenków użyteczności publicznej,

Sanitarnej tj. sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych.

Konstrukcji Stalowych tj. z zakresu instalacji przemysłowych, zborników wielkogabarytowych, hal stalowych i innych.

Ważne informacje dotyczące inspektora nadzoru:

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego – czytaj więcej…

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego czytaj więcej…

Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego– czytaj więcej…

Dla naszych klientów mamy kilka modelów współpracy:

  • Inwestor zastępczy
  • Project manager
  • Inspektor nadzoru
  • Konsultacje i doradzctwo budowlane

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji. KONTAKT