Projektowanie

Promesa Budownictwo zajmuje się kompleksowym opracowaniem dokumentacji projektowej począwszy od koncepcji poprzez projekt budowwlany, roboty budowlane z nadzorem aż do końcowego odbioru przez inwestora. Doradzamy przy wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań technicznych oraz najprostszych procesów inwestycyjnych w zależności od stopnia skomplikowania projektu, jego zakresu i rodzaju. Wykonujemy zarówno projekty nowych inwestycji jak i rozbudowy, remonty oraz modernizacje istniejących obiektów. Mam kompetencje oferowania naszym klientom porjektowania jako części projektu inżynierskiego, który zawiera następujące elementy: projektowania, zakup dóbr inwestycyjnych, realizacja, inicjalizacja.

Promesa Budownictwo oferuje swoim klientom projektowanie w branżach:

Wod-Kantj. w zakresie  sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Automatyka Instalacji Przemysłowychtj. w zakresie auto

Budowlanejtj. w zakresie konstrukcji stalowych, konstrukcji betonowych i żelbetowych, projektów zieleni, obiektów kubaturowych, kosztorysów budowlane, projektów architektonicznych budynków.

Obowiązki projektanta – czytaj więcej…

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji. KONTAKT