Pomoc przy uzyskaniu pozwoleń na budowę

Jeśli posiadasz pozwolenie na budowę, nie oznacza to jednak, że możesz już rozpocząć proces budowy. Wcześniej należy dopełnić jeszcze kilku formalności tj. zadbać o kompetentnego kierownika budowy oraz odpowiednio oznakować teren budowy.

  • Kierownik budowy – tą funkcję może pełnić tylko osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Promesa Budownictwo posiada w pełni wykwalifikowanego kierownika, który będzie odpowiadał za zorganizowanie procesu budowy a także zadba o jej należyty przebieg w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, bezpieczeństwa i poprawności technicznej.

  • Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy – składane jest w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Należy tu dołączyć oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków, a także zaświadczenie o jego przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.

  • Dziennik budowy – w Starostwie Powiatowym bądź Urzędzie Miasta (w zależności kto wydał pozwolenie na budowę) kupujemy, rejestrujemy i opieczętowujemy dziennik budowy. Nadzór nad nim sprawuje kierownik budowy.

  • Tablica informacyjna – musi być umieszczona w widocznym miejscu, a także zawierać wszystkie wymagane informacje takie jak: numer pozwolenia na budowę, dane adresowe wraz z telefonem kontaktowym inwestora, kierownika budowy wykonawcy, a także projektanta. Powinny znaleźć się również numery telefonów alarmowych policji, straży i pogotowia.

  • Geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie – odnosi się to do każdego obiektu budowlanego, który wymaga pozwolenia na budowę oraz przyłączy. Uprawniony geodeta poświadcza wykonaną pracę wpisem do dziennika budowy.

Jeżeli jesteś zainteresowany bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 24 384 34 63 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Nasze realizacje:
more
Zobacz także: